Menu

16.၁၆။ တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုကို ထိန်းညှိပေးခြင်း။

လူတိုင်းသည်သတင်းကိုယူဆောင်လာပေးနိုင်သည့် အခြေအနေတွင် သတင်းသမား၏ အခန်းကဏ္ဌသည် သတင်းဝက်ဆိုက်များနှင့် လူမှုကွန်ယက်များတွင် စဥ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွါးနေသော အကြောင်းအရာများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အမျိုးအစားခွဲခြင်း၊ မှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရေးပါမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းတို့ဖြစ်လာသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုပါက သတင်းသမားသည် သတင်းသံစုံတီးဝိုင်းကြီး၏ ဦးဆောင်ညွှန်ပြသူဖြစ်လာသည်။

တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည့် ကိရိယာများ

လူမှုကွန်ယက်များသည် သတင်းများရရှိနေသည့် ရင်းမြစ်များဖြစ်သော်လည်း အထူးသဖြင့် သတင်းကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ပွါးသည့်အချိန်တွင် သင့်လျော်ပြီး ယုံကြည်ရနိုင်လောက်သည့် သတင်းများကို ထုတ်ယူရန် အလွန်ခက်ခဲလာသည်။ အောက်ပါမတူညီသည့် ကိရိယာများသည် ထိုအခြေအနေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

  • Coveritlive သည်သတင်းခန်းနှင့် စာဖတ်သူများအကြားတိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည့် ပလပ်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းကျိုး။ ။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီး အလိုအလျောက် update ပြုလုပ်ပေးသည်။ အဆင်မပြေမှု။ ။ နှစ်ဘက်ပြောဆိုနေသည့် အကြောင်းအရာကို ကြားတွင် ဝင်ရောက်ထိန်းညှိပေးသူမပါခြင်း။
  • Storify သည် လူမှုကွန်ယက်မျိုးစုံမှ ဝင်ရောက်လာနေသော ဆွေးနွေးမှုများကို စာရေးသူ၏ ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ထည့်သွင်းနိုင်ခွင့်ပေးထားသည်။ ကောင်းကျိုး။ ။ သတင်းသမားသည် အကြောင်းအရာကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး Storify သည် အစီအစဥ်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ အဆင်မပြေမှု။ ။ ဝက်ဆိုက်အသုံးပြုသူများအတွက် ဖွင့်ထားပေးခြင်းမရှိပါ။

နှစ်ခုလုံးအတွက် ရေးသားခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဥ်းမှာ “ရွေးချယ်စုစည်းတင်ဆက်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုပါက လူမှုကွန်ယက်များမှ ဝင်ရောက်လာနေသော သတင်းအချက်အလက်များကို ပေါင်းစပ်ပြီး သတင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းတွင် စကားလုံးပေါင်းများစွာ ပါဝင်သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် အမဲနံ့ရနေသော သတင်းအချက်အလက်များကို အတည်ပြုစစ်ဆေးရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင် သင့်စာကို ဖတ်ရှုသည့် အသိုင်းအဝိုင်းသည် အလွန်အဖိုးတန်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင့်အနေဖြင့် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် အကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေခံချက်ကိုပေးရန် တောင်းဆို နေစဥ်အတွင်း ထိုအချက်အလက်မှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုလည်း တာဝန်ရှိသူများကို မေးမြန်းစစ်ဆေးနေသင့်သည်။

အလားတူပင် အကယ်၍သင်သည် ရုပ်မြင်သံကြားတစ်ခုအတွက် နိုင်ငံရေးဒီဘိတ်တစ်ခုကို တင်ဆက်နေသည် ဆိုပါက အချက်အလက်များမှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းသည် အလွန်လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးသည် အခိုင်အမာပြောဆိုချက်တစ်ခုပြုလုပ်တိုင်း (ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာ အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျော့ကျသွားတယ်) သတင်းခန်းတွင်းရှိ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဝက်ဆိုက်အသုံးပြုသူများသည် ထိုအရာမှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ မှန်ကန်မှုမရှိပါကလည်း မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းပြောရမည်။

တာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ။ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ထိန်းညှိခြင်း။

တိုက်ရိုက်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ထိုကဲ့သို့သော ကိရိယာများကို အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက သတင်းခန်းသည် ပြည့်စုံကောင်းမွန်စွာ စုစည်းနိုင်ရမည်။ မြန်ဆန်ရန်နှင့် မှန်ကန်ရန်အတွက် အောက်ပါတို့ အကြားခွဲခြားထားနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။

  • ထုတ်လုပ်ခြင်း။ ။ မှတ်စုလိုက်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်း၊ အချက်အလက်များမှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ထိုသတင်းအချက်ကို ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် အတည်ပြုပေးခြင်း။
  • တည်းဖြတ်ခြင်း။ ။ သတင်းအချက်အလက်နှင့် သက်ဆိုင်သော အမြင်ရှုထောင့် (နှင့်အွန်လိုင်း) ထည့်သွင်းခြင်း၊ ရေးသားပြီးပါက အမှန်ပြင်ခြင်း/မှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေးခြင်းတို့ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
  • ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသူ။ ။ ဝက်ဆိုက်အသုံးပြုသူများ၏ သတင်းစကားများကို ဖြေကြားခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များကို စီစဥ်ခြင်းနှင့် လူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားစရာများကို ခြေရာခံခြင်း။

တစ်ယောက် သို့မဟုတ် တစ်ယောက်ထက်ပိုသော သတင်းသမားများကို ဤတာဝန်များခွဲဝေပေးထား နိုင်သည်။ သူတို့အားလုံးသည် အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကို ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ဝက်ဆိုက်၏ မူလစာမျက်နှာကို အပိုင်းများခွဲ၍ ဖတ်ရှုရန်လွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်ပေးသည့် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ၏ ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် အလုပ်လုပ်ရသည်။