Menu

CƠ BẢN VỀ NGHỀ BÁO TRONG 4 PHẦN TÀI LIỆU : CÁC CHUYÊN GIA TRONG TỪNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN 24 KHOẢNH KHẮC QUAN TRỌNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA HỌ.

24 giờ trong tòa soạn là một website ESJ Lille và CFI cùng thiết kế nhằm phục vụ cho các
chương trình đào tạo chuyên môn của các nhà báo trên thế giới theo các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi tạo ra bốn bộ phiếu thông tin cô đọng mô tả một cách cụ thể và chi tiết diễn tiến của việc sản xuất nội dung báo chí trong vòng 24 giờ trong một tòa soạn phát thanh, một tòa soạn truyền hình, một tòa soạn báo in và một tòa soạn báo mạng.

Truyền hình

Truyền hình là phương tiện truyền thông mở ra cánh cửa đến với thế giới. Hàng ngày, truyền hình đem lại cho công chúng thông tin dưới dạng hình ảnh. Nó cho phép xử lý thông tin thời sự trong các bản tin, đồng thời đào sâu một số chủ đề trong các chương trình tạp chí.

Phát thanh

Phát thanh là phương tiện truyền thông tức thì. Thính giả có thể nghe thông tin thời sự khắp nơi: ở nhà, ngoài phố, tại văn phòng, ngoài đồng ruộng, trên xe, khi đi du lịch, chỉ cần một máy thu đơn giản có lắp pin là bạn sẽ được kết nối trực tiếp với thế giới.

Báo mạng

Báo mạng là phương tiện truyền thông trẻ tuổi nhất. Thông tin được xuất bản trên mạng internet có thể được truy cập ở khắp nơi trên thế giới, dưới dạng văn bản, hình ảnh, và âm thanh. Báo mạng là phương tiện truyền thông có tính tương tác cao nhất, vì nó cho phép công chúng dễ dàng phản hồi thông tin bằng cách đăng bình luận cá nhân.

Báo in

Báo in là phương tiện truyền thông lâu đời nhất, cũng là khuôn mẫu của các phương tiện truyền thông khác. Hàng ngày, tờ báo in tóm tắt những thông tin thời sự chính yếu của ngày hôm trước và sắp xếp chúng theo thứ tự trong các trang báo. Báo in giúp công chúng phân tích, đào sâu và dự báo thông tin.