Menu

Báo mạng

Báo mạng là phương tiện truyền thông trẻ tuổi nhất. Thông tin được xuất bản trên mạng internet có thể được truy cập ở khắp nơi trên thế giới, dưới dạng văn bản, hình ảnh, và âm thanh. Báo mạng là phương tiện truyền thông có tính tương tác cao nhất, vì nó cho phép công chúng dễ dàng phản hồi thông tin bằng cách đăng bình luận cá nhân.