Menu

17. Chat hay phỏng vấn mở rộng?

Tương tác, gần gũi, và mọi người đều có khả năng tham gia: các điểm mạnh của báo mạng được thể hiện rõ trong viêc thiết lập quan hệ giữa các yếu tố thời sự và cộng đồng bạn đọc. Có thể lựa chọn các hình thức phỏng vấn mở rộng hoặc chat để làm đổi mới thể loại này.

Nghệ thuật phỏng vấn

Việc cộng đồng mạng tham gia vào các trang web cho phép tạo ra các phương thức biên tập mới, trong đó bạn đọc là một phần của quá trình sản xuất thông tin. Hình thức “tham gia trong khuôn khổ” được thực hiên ở các cấp độ khác nhau

  • Ngay khi lựa chọn khách mời, lấy ý kiến công chúng về các đề xuất trong buổi họp tòa soạn (xem phiếu 2)
  • Trong trao đổi với khách mời, trước khi tiến hành phỏng vấn, có thể mời cộng đồng mạng gửi câu hỏi
  • Trong khi phỏng vấn, hãy để bạn đọc thể hiện phản ứng tự nhiên trước những câu trả lời của khách mời

Tất cả các việc này không ảnh hưởng đến việc tuân thủ các định dạng (xem phiếu 4) của báo mạng:

  • Một phỏng vấn viết không quá 6000 ký tự được coi là vừa phải
  • Đối với một phỏng vấn ghi âm, cần phải cắt các đoạn trích với độ dài tối đa một phút, lấy những phần hay nhất trong phỏng vấn, và phát kèm nội dung gỡ băng, không để người đọc bị bó buộc trong các định dạng (đôi khi, không dễ để nghe một phỏng vấn, ví dụ ở nơi làm việc)
  • Đối với một phỏng vấn video, cần giới hạn tối đa ba trích đoạn và không vượt quá ba phút, với cùng một lí do tương tự như trong trường hợp phỏng vấn ghi âm

Cuối cùng, bạn cũng có thể thử giữ lại toàn bộ phỏng vấn, không quan trọng độ dài của nó. Điều này có thể làm thỏa mãn người đọc quan tâm đến chủ đề phỏng vấn và/hoặc người được phỏng vấn, nhưng đặc biệt, nó cho phép hình dung rõ cách lựa chọn của nhà báo. Đây là một công việc công khai và hữu ích.

Công cụ chat

Chat (trong tiếng Anh là “chat“, ba hoa) là một công cụ phỏng vấn có tính tương tác, được thực hiện dưới sự kiểm soát của nhà báo, thường là tại trụ sở của tòa soạn. Đó là một hình thức phỏng vấn pha trộn các câu hỏi của độc giả và câu hỏi của tòa soạn. Có nhiều phương án kĩ thuật được áp dụng:

  • Phương án đơn giản nhất là chọn trước các câu hỏi của cộng đồng mạng (hỏi ý kiến trước đó khoảng 24h, thông qua một bài báo ngắn giới thiệu về phỏng vấn và khách mời), gỡ băng các câu trả lời của khách mời và tiếp tục lựa chọn các câu hỏi mới trong quá trình phỏng vấn. Một đến hai nhà báo là đủ để thực hiện việc này.
  • Phương án thứ hai: tiến hành tương tự như vậy, nhưng thông qua video, quay phim các câu trả lời của khách mời, sau đó dàn dựng và đưa lên mạng với phần nội dung gỡ băng. Việc này cần ít nhất ba người, mỗi người thực hiện một nhiệm vụ.
  • Phương án phức tạp nhất là thực hiện cùng một phỏng vấn nhưng truyền trực tiếp, qua các giao diện như giao diện do Seesmic phát triển (xem https://seesmic.com/).

Quản lí quan hệ tương tác là yếu tổ chính làm nên thành công của công cụ chat, đồng thời tăng thêm giá trị các câu hỏi của cộng đồng mạng cũng như giá trị công việc của nhà báo.