Menu

02. Họp tòa soạn mở rộng

Làm việc trên mạng đòi hỏi phải quản lí thời gian linh hoạt hơn, vì trang mạng không có giờ kết thúc và về mặt lí thuyết, trên trang mạng thời gian và không gian là vô hạn. Tuy nhiên, công việc quan trọng của một ban biên tập là lựa chọn chủ đề và cách thức xử lí, nếu có thể với sự trợ giúp tích cực hàng ngày hoặc tối thiểu là mỗi tuần một lần của độc giả.

Lựa chọn chủ đề

Danh sách các bài báo trong ngày được thiết lập dựa vào việc theo dõi thông tin và đề xuất của từng nhà báo, nó bao gồm khoảng 10 chủ đề. Hai tiêu chí sử dụng để lựa chọn chủ đề: tính chất quảng đại quần chúng, theo nghĩa mọi người đều nói về chủ đề này; và mối quan tâm chung, theo nghĩa nó liên quan đến số đông. Sự lựa chọn này không có gì đặc biệt so với các loại hình phương tiện thông tin đại chúng khác. Người ta tìm thấy trên mạng các chủ đề giống như trên các loại phương tiện thông tin đại chúng khác.

Lựa chọn cách xử lí thông tin

Ngược lại, sự đa dạng của kĩ thuật sử dụng cho phép có nhiều kiểu xử lí thông tin hơn. Khi đã lựa chọn chủ đề, cần phải lựa chọn phương tiện thông tin phù hợp nhất để xử lí: viết, âm thanh, hình ảnh và/hoặc video. Nếu không có một công thức thần kì nào thì sự lựa chọn được dựa trên kinh nghiệm và sự nhạy cảm với thông tin. Nếu một nhân chứng từ chối lên hình, anh ta sẽ chấp nhận một cuộc phỏng vấn có ghi âm hoặc ghi chép. Ngược lại, một chủ đề về biểu tình sẽ được thể hiện tốt hơn qua ảnh hoặc video. Cuối cùng, khi lựa chọn còn phải tính đến khả năng biên tập: không phải nhà báo nào cũng có thể làm việc với tất cả các loại phương tiện thông tin (xem phiếu 4).

Tiếp nhận các đề xuất của cộng đồng mạng

Một trong những điểm mạnh của mạng internet là mở ra cho cộng đồng mạng thấy cách vận hành nội bộ của ban biên tập mà bình thường người đọc không tiếp cận được. Mạng inernet mang tới cho mỗi người khả năng trở thành người sản xuất thông tin. Điểm khác biệt nằm ở việc tận dụng tính chất mở của trang web, đáp ứng mong đợi của độc giả và tận dụng các đề xuất (thường rất thuyết phục) của họ về chủ đề.

Tổ chức một cuộc họp tòa soạn mở rộng

Họp tòa soạn với sự tham gia của cộng đồng mạng có thể được tiến hành mỗi tuần một lần. Để làm được việc này, có thể sử dụng công cụ chat (xem phiếu 17) đồng thời với cuộc họp. Một nhà báo có thể mô tả chủ đề do tòa soạn đưa ra, trong khi đó một nhà báo khác tập hợp các ý kiến phản đối cũng như gợi ý của cộng đồng mạng và sau đó thông báo lại cho ban biên tập. Bạn sẽ thấy rằng có các chủ đề làm nhà báo say mê nhưng độc giả lại không quan tâm hoặc ngược lại.

Trên thị trường có rất nhiều loại công cụ chat. Coveritlive có lợi thế là đơn giản và hiệu quả, nhưng cũng có thể được tái sử dụng cho những mục đích khác, như xử lí một sự kiện trực tiếp.