Menu

20. Nắm rõ các công cụ phân tích truy cập

Để phát triển trang mạng của mình, cần phải biết rõ những người truy cập nó: họ là ai? Khi nào họ tới? Những trang yêu thích nhất của họ là gì? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra mà ngày nay các phần mềm khác nhau có khả năng đem tới các câu trả lời hoàn chỉnh.

Công cụ

Có nhiều công cụ đánh giá mức độ truy cập một trang web cả về lượng và chất. Trong đó, nổi bật nhất là:

  • Chartbeat (http://chartbeat.com/) đề xuất đánh giá theo thời gian thực lượng truy cập của một trang mạng, từ trang chủ đến các trang chuyên đề. Một vài tòa soạn sử dụng cách này để xác định các chủ đề thu hút lượng truy cập… và cũng để biết các đối tượng truy cập từ đâu tới và họ sẽ xem trang nào sau khi xem trang của bạn. Hạn chế: đây là phần mềm phải trả tiền.
  • Google Analytics (http://www.google.com/intl/fr/analytics/) cũng mang đến các chức năng tương tự, nhưng có khoảng trễ về thời gian (từ hôm trước đến hôm sau) và trong một phiên bản được phân thành nhiều bảng khác nhau (đối tượng truy cập, nội dung, nguồn truy cập, quảng cáo). Hạn chế: phần mềm Google analytics, không phân biệt người sử dụng, nhưng chỉ thống kê kết nối (nếu bạn truy cập cùng một trang nhưng từ hai nơi khác nhau, ở cơ quan và ở nhà, thì bạn sẽ được tính là hai người truy cập) và như vậy, ở đây con số đưa ra sẽ cao hơn thực tế truy cập.
  • Nielsen (http://www.nielsen.com/content/corporate/global/en.html) là một tập đoàn tư nhân của Mỹ (liên kết với công ty Médiamétrie của Pháp) đưa ra một cách đánh giá đối tượng truy cập theo từng nhóm độc giả (không phải là lượng truy cập thực). Phương pháp này cho ra một hình ảnh trung thành nhất về truy cập, đây là phương pháp duy nhất mà những người đăng quảng cáo lựa chọn để xác định xếp hạng các trang. Hạn chế: chỉ cần định hướng tìm kiếm tốt và tập hợp các trang “nội dung xấu” (ví dụ các trang trò chơi), rất dễ dàng tăng lượng truy cập ảo trên Nielsen.

Hai cách tiếp cận điển hình

Phương pháp tiếp cận “site centric” (tập trung vào trang mạng) có mục đính xác định các dữ liệu chính để ước tính hoạt động của một trang mạng, vì nó tính tổng số lần mà một trang mạng được “gọi” qua một trình duyệt. Cách này cho biết số lượng truy cập và số trang truy cập. Nó được sử dụng cả ở mạng internet trên máy cố đinh và di động.

Tiếp cận “user centric” (lấy người sử dụng làm trung tâm) là phương pháp ghi lại toàn bộ các truy cập internet của một số lượng hạn chế người sử dụng (nhóm của Nielsen, khoảng 25 000 người ở Pháp). Cách tính này cho biết một cách chi tiết profil của người sử dụng và so sánh tỷ lệ thâm nhập của các trang mạng khác nhau, nhưng nó không tính đến những trường hợp truy cập từ các địa điểm công cộng hoặc từ nước ngoài.

Các cách tính cơ bản

Hiện nay, tiêu chí đầu tiên đánh giá về số lượng truy cập các trang mạng là người truy cập duy nhất (VU), nghĩa là số người truy cập một trong những trang của website đó ít nhất một lần trong vòng một tháng. 20 websites hàng đầu của Pháp có lượng truy cập từ 2 đến 10 triệu VU/tháng, ở Trung Quốc, đây là con số ghi nhận trong… một ngày. Số người truy cập cũng được tính thông qua các phần mềm phân tích lượng truy cập.

Tiêu chí thứ hai là tiêu chí về các trang đã được xem, nghĩa là số lượng các trang đã được gọi xem mỗi tháng. Nó tính toán mức độ truy cập của một website, mối quan tâm đối với nội dung đăng tải trên website này. Một điều rất lạ là các cơ quan cung cấp dịch vụ tính toán lượng truy cập mà các nhà đăng quảng cáo đang sử dụng chưa thực sự tính đến thời gian của mỗi lần truy cập, trong khi đây là một chỉ số đáng tin cậy về chất lượng và mối quan tâm của cộng đồng mạng đối với nội dung đăng tải.

Cuối cùng, các đường đồ thị biểu diễn lượng truy cập các websites đều có điểm chung là được tạo thành xung quanh hai “đỉnh” về lượng đối tượng truy cập, thành hình chữ M, buổi sáng (8h-10h) và buổi tối (17h-19h), giờ đi từ nơi làm việc về nhà.