Menu

05. Cơ bản về HTML

Sử dụng ngôn ngữ HTML trên web giống như sử dụng bảng chữ cái trong ngôn ngữ viết: nó vừa là tập hợp các kí tự cho biết các chỉ dẫn về nghĩa của nội dung, nhưng cũng là một logic riêng để phân loại nội dung. Mã này rất có ích để cải thiện định hướng tìm kiếm các bài báo.

Định nghĩa ngôn ngữ HTML

HTML là một kiểu ngôn ngữ nhị nguyên cho biết các chỉ dẫn vận hành gắn với nội dung một bài báo. Nó bao gồm các mã dấu, một mã dấu mở sẽ cho lệnh cần áp dụng và một mã dấu đóng chỉ rõ đoạn lệnh đã kết thúc. Thí dụ, một đường dẫn được đặt trong một phần văn bản được quy định bằng mã dấu sau:

<a href=”XXXX XXXXXX” target=”_blank”>XXXXXXX XXXXXXX</a>

Phần đầu tiên chỉ địa chỉ URL (href, tham chiếu) chỗ có các từ có thể nhấn chuột vào (target blank) để dẫn đến phần cần tham chiếu.

Các mã dấu chính cần biết

Rất nhiều các mã dấu dựa trên đến các quy định cơ bản về ty-po:

<strong> hoặc <b> để chỉ một phần chữ in đậm

<i> hoặc <em> chỉ một phần chữ in nghiêng

<p> để chỉ phần đầu một đoạn văn bản (paragraph) và </p> kết thúc đoạn và xuống dòng

<center> cho phép căn chỉnh vào giữa màn hình một văn bản hoặc một hình ảnh

Mã dấu sau cho phép chèn một hình ảnh định dạng jpg và chú thích:

<img src=”/files/XXXX XXXXX.jpg” title=”LEGENDE (CREDIT)” alt=”LEGENDE (CREDIT)”>

Các mã dấu phức tạp hơn cho phép chèn âm thanh, ảnh và video. Theo cách này, dòng lệnh nhúng sẵn (embedded) mà các trang chia sẻ đề xuất (chỉ cần cắt dán để chuyển nội dung sang trang riêng của bạn) cũng là một mã dấu HTML.

Định hướng tìm kiếm là gì?

Định hướng tìm kiếm là tập hợp các kĩ thuật cho phép cải thiện vị trí các bài báo trên các công cụ tìm kiếm (Google và các trang khác). Nó dựa trên chất lượng của các mã dấu tiêu đề có mặt trong mỗi trang và dựa trên sự lựa chọn các từ sử dụng khi đặt tiêu đề cho các bài báo (tít, sa pô, tít xen). Các từ biểu thị nội dung càng chính xác và xác đáng, thì việc định hướng tìm kiếm càng hiệu quả (xem phiếu 9) cho việc quảng bá các bài báo của bạn trong “page rank” (xếp hạng trang) của các công cụ tìm kiếm

Định hướng tìm kiếm cũng phụ thuộc vào số lượng đường dẫn (links) vào và ra gắn với mỗi bài báo. Các đường dẫn vào càng nhiều thì bài báo càng được xếp ở vị trí cao trên các công cụ tìm kiếm, vì điều này có nghĩa rằng nội dung của nó được cộng đồng mạng đánh giá cao về chất lượng. Một định hướng tìm kiếm tốt sẽ làm tăng lượng truy cập nội dung của bạn nghĩa là tăng số người đọc. Nó được gọi là SEO (search engine optimization, tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm) và ngày nay đã trở thành một nghề theo đúng nghĩa của nó.