Menu

06. Triển khai một chiến dịch crowd sourcing

Một trong những sáng tạo cơ bản của web là biến cộng đồng mạng thành người cung cấp thông tin. Điều này mang tới cho người sử dụng mạng một vai trò và vị trí mới trong quá trình tạo ra thông tin. Đối với nhà báo, đây là cơ hội để thiết lập các mối quan hệ mới với người đọc.

Thay đổi mối quan hệ: từ hình kim tự tháp thành hình ngôi sao

Trước khi có báo mạng, sơ đồ trao đổi giữa nhà báo người đọc có hình kim tự tháp và theo thứ bậc, các mối quan hệ thiên về một chiều, từ nhà báo đến người đọc

Với báo mạng, kim tự tháp được chuyển thành hình sao, mỗi người đều có khả năng trở thành nhà sản xuất thông tin, từ nay, độc giả có thể kết nối bất cứ lúc nào với nhà báo mà không cần thông qua trung gian:

Sự thay đổi này là một trong những thay đổi quan trọng nhất đối với các nhà báo vì nó cũng được áp dụng với các cơ quan, tổ chức phi chính phủ, chính phủ, doanh nghiệp, v.v.

Từ nay, mỗi người đều có thể làm truyền thông, các nhà báo phải nhận thức được việc này.

Chiến dịch crowd sourcing được làm như thế nào?

Cách đầu tiên để làm crowd sourcing (thông tin từ quần chúng) là sử dụng cộng đồng mạng để sàng lọc các thông tin xác đáng. Tờ thời báo Anh The Guardian đã đề nghị độc giả giúp mình kiểm tra 458 000 trang khai báo chi phí của các thành viên Nghị viện. 28 000 người đã tham gia chiến dịch này. Phương pháp này phát triển rất nhanh cùng với sự bùng nổ của các mạng xã hội và gia tăng số lượng đăng tải hàng ngày trên mạng internet. Để so sánh, một trang báo ngày thuộc thể loại báo viết có chất lượng sẽ chứa một lượng dữ liệu khoảng 1M (106) bytes, một ngày trao đổi trên mạng Twitter (2010) chứa khoảng 70 tera (1012) bytes.

Cách thứ hai để làm crowd sourcing là đề nghị cộng đồng mạng gửi một thông tin đơn giản mà họ có. Sáng kiến này được thực hiện ở Ấn độ để ước tính quy mô tham nhũng trong xã hội. Trên mạng Ipaidabribe.com, Cộng đồng mạng có thể cung cấp thông tin giấu tên thông qua một cơ sở dữ liệu: ở đâu, khi nào, và (phải hối lộ) cho ai? Tập hợp và phân tích các thông tin này cho thấy toàn cảnh vấn đề tham nhũng đời thường ở các thành phố của Ấn độ. Đây là một chiến dịch có thể dẫn đến ảnh hưởng về chính trị đối với chính quyền địa phương.

Công chúng tài trợ (crowd funding) việc làm phóng sự

Kêu gọi sự tham gia của quần chúng còn được mở rộng sang lĩnh vực tài trợ làm báo. Có nhiều cách thức sáng tạo cho phép các nhà báo tiếp cận nguồn tài chính cho các dự án phóng sự của mình dựa vào lòng hào hiệp của một số nhà tài trợ. Liên quan đến các thông tin chung, phương pháp kêu gọi tài trợ của công chúng (crowd funding) không có hiệu quả tức thời. Tuy nhiên, một vài kinh nghiệm như trường hợp của mạng Américains de spot.us cần được theo dõi.